Kallmålning 
Begreppet kallmålning är känt under flera olika namn och ni kanske hört om dem som borstmålning, keramikmålning, målning på hobbykeramik, målning på keramik eller liknande. Alla dessa brukar innebära samma sak och momenten under är de momenten som ingår under konceptet att kallmåla.

Grundmålning
Man börjar med att torka av figuren med en fuktig svamp. Därefter läggs lite färg på ett fat. Efter det blandas färgen ut med lite vatten vid målning av det första lagret. Det är bättre att måla ett par tunnare lager färg än ett tjockt lager då penseldragen lättare syns i tjockare färg. När färgen har torkat tittar man noga efter små vita prickar som tenderar att lysa igenom när det är riktigt torrt. Dessa täcks med färg innan målning fortsätter med annan färg .

Antikning
För att kunna antika ett föremål krävs att grundmålningen har täckt ordentligt och att färgen verkligen är torr. Antikning sker med särskilt avsedd oljefärg. Tekniken innebär att man lägger ett lager oljefärg över de områden som ska antikas och därefter torkar man av valfri mängd färg med en mjukare bomullstrasa. Gäller det antikning av ett större föremål eller ett större parti är det enklast att dela upp oljningen i mindre partier för att den inte ska hinna torka på föremålet.

Torrborstning
Vid så kallad torrborstning används en särskild pensel avsedd för ändamålet. Själva storleken på torrborstningspenseln brukar avgöras efter storleken på det parti som ska borstas och riktlinjerna påvisar att storlek 3 eller 5 avser mindre partier och storlek 8 eller 10 större partier. Detta är endast riktlinjer och man kan själv efterhand avgöra vad som passar. Det kan vara väldigt individuellt och även anpassas efter vana.Torrborstningen påbörjas med att doppa en helt torr pensel i färg. Därefter borstas penseln på en pappershandduk, alternativt kaffefilter, tills det nästan inte finns någon färg kvar i penseln. Efter det borstas handtaget i motsatt riktning på föremålets struktur tills man får fram dragen på föremålet. Det är viktigt att tänka på att färgen inte får nå ner i vecken på strukturen eftersom dragen man vill få fram försvinner till en helhet. Man fortsätter torrborstningen tills önskad effekt uppnåtts. Det går bra att börja om proceduren med ny färg som borstas av igen om penseln inte längre avger någon som helst färg under borstningsprocessen. Viktigt att komma ihåg är att man aldrig kan använda en blöt pensel.