Sekretesspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU. Den nya lagen stärker individens rätt till sina personuppgifter. För All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Vad är en personuppgift?
GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även foton på personer är personuppgifter. Ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan också vara en personuppgift.

Kontaktuppgifter för ansvarig av hantering av personuppgifter:
Thomas Magnusson Advokatbyrå AB
556378-0377
BOX 186
391 22 KALMAR
e-post: advokat@thomasmagnusson.se
Kontaktperson: Thomas Magnusson

Personuppgifterna används till:

Statistik för webbplatsen thomasmagnusson.se.

Vem har tillgång till våra register?
Våra register hanteras enbart av personal på Thomas Magnusson Advokatbyrå AB. Uppgifterna överförs ej till annat land eller organisation.

Dina rättigheter
Enligt Dataskyddsförordningen kan du när som helst begära att få dina uppgifter raderade från våra register.

Har du övriga frågor eller funderingar på hur vi hanterar dina uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.