Sekretesspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU. Den nya lagen stärker individens rätt till sina personuppgifter. För All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Vad är en personuppgift?
GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även foton på personer är personuppgifter. Ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan också vara en personuppgift.

Kontaktuppgifter för ansvarig av hantering av personuppgifter:
MammaMias Keramik
Allmogevägen, ÅLEM
Tel:  073 663 18 18
e-post: mamma.mias@hotmail.com
Kontaktperson: Margaretha Karlsson

Personuppgifterna används till:

Kontakt med kunder, leverantörer.
Referens (namn) i skriftliga dokument som

  • offerter
  • ordrar – när kund vid beställningstillfället angivit sitt namn som referens.
  • fakturor – när kund vid beställningstillfället angivit sitt namn som referens.

Våra register innehåller följande kategorier av personer:

  • Kunder
  • Leverantörer

Hantering av register för kunder inom landsting- och privat sjukvård.
Någon bestämd tidsgräns finns ej men personuppgifter raderas då de ej är relevanta längre.
Orderunderlag från kunder inom sjukvården sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Fakturor till kund likaså.
Rutiner för hantering av personuppgifter i CRM- och Administrativt program finns.

Hantering av register för privatkunder.
MammaMias har inte något register över privatpersoner som handlar i vår webshop.
Alla beställningar görs via shopen och hanteras manuellt. Varje beställning genererar ett
e-postmeddelande till oss så att vi kan expediera ordern. Så snart beställningen är utskriven tas
e-postmeddelandet bort. Kunden godkänner våra villkor i och med att man genomför köpet. Kontakta oss om ni inte godkänner villkoren.

Vem har tillgång till våra register?
Våra register hanteras enbart av personal på MammaMias. Uppgifterna överförs ej till annat land eller organisation.

Patientsäkerhet
Vi har inga uppgifter om patienter i våra register.

Dina rättigheter
Enligt Dataskyddsförordningen kan du när som helst begära att få dina uppgifter raderade från våra register.

Har du övriga frågor eller funderingar på hur vi hanterar dina uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.