För ett första inledande möte kontakta oss

 

 

För ett första inledande möte kontakta oss

 

Vi lyckades få Kaj Linna frigiven

Kaj Linna är numera frikänd – men satt frihetsberövad i 13 år dömd för mordet i Kalamark 2004. Efter den friande domen har Kaj Linna och Thomas Magnusson arbetat med att få ett skäligt skadestånd. Advokat Thomas Magnusson lyckades till slut få ett skadestånd på hela 18 miljoner kronor.

Bakgrunden till den friande domen av Kaj Linna var att det inte fanns någon teknisk bevisning mot Kaj Linna, men däremot ett vittne som pekade ut honom. Vittnet har berättat att han skulle ha tagit ut Kaj Linna på en bilfärd till Kalamark dagen före rånmordet för att övertala honom att inte genomföra brottet som Linna, enligt vittnet, planerade. Detta vittne lyckades advokat Thomas Magnusson hitta styrkande bevis på att han inte talat sanning. Detta innebar att åklagaren inte hade någon annan bevisning och Thomas Magnusson fick en oskyldigt dömd person frigiven, vilken ingen annan hade fått.

Kontakt